PŘIHLÁŠKA

XI. VELKÁ BRONTOSAUŘÍ OLYMPIÁDA
sportovní klání "O zlaté trenky"


Název přihlašovaného týmu:

Základní článek (jste-li brontosauři):

Předpokládaný počet sportovců:

Předpokládaný počet fandů:

Předpokládaný počet vegetariánů mezi sportovci a fandy:

Variabilní symbol pro identifikaci platby registračního poplatku: 999   _   _   _   _   _   _   _
Vymyslete si sedmimístné číslo, které připojíte ke třem prvním devítkám. Celé číslo pak prosím uveďte jako variabilní symbol, až budete platit poplatek 500 Kč. Poplatek je nutné uhradit do 25. 4. 2004 na účet: 152225073, kód banky: 0300 (ČSOB).


Kontaktní osoba týmu:

Jméno:
Tel.:
E-mail:

Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve POLDOVI na e-mail: polansky@feec.vutbr.cz
nebo poštou na adresu:

Michal Polanský
Novoměstská 29, 621 00 Brno

S případnými dotazy se můžete obracet tamtéž.